GreenPoxy

Greenpoxy

Biobaserad epoxi från Sicomin, GreenPoxy. Vad är det och hur funkar det?

Vad är GreenPoxy?

GreenPoxy by Sicomin är den senaste innovationen inom biobaserad kemi.
Det är nästa generation av biobaserade epoxisystem som levererar både klarhet och prestanda.

GreenPoxy kombinerar användning av återvinningsbara råvaror tillsammans med ett minskat utsläpp av koldioxid för lägre miljöpåverkan.

Återvinning av organiskt avfall ger ett bättre alternativ till petrokemiskt baserad epiklorhydrin.

En liten kemilektion

Epoxi är en sammansättning av Bisfenol + Epiklorhydrin. Traditionellt utvinns epiklorhydrin ur propen som är en petrokemisk källa. Men epiklorhydrin kan också utvinnas ur glycering från en växtbaserad källa vilket är precis vad Sicomin gör för att framställa GreenPoxy.

Conventional routes 1
Konventionell framställning av epiklorhydrin
Green Poxy routes 2
Växtbaserad framställning av epiklorhydrin

3:e generationens växtbaserade råvaror

Det växtbaserade råmaterialet är samprodukter eller avfallsprodukter från andra industrier vilket betyder att det inte konkurrerar med matkällor eller ersätter matbaserat jordbruk.

3:e generationens råvaror

Prestanda

Många tror att en biobaserad epoxi har sämre mekaniska egenskaper än en petrokemisk. Detta är alltså felaktigt då en biobaserad epoxi består av exakt samma byggstenar som den traditionella petrokemiska epoxin. Se beskrivningen ovan.

Detta påvisas också enkelt genom att jämföra databladen mellan de två.

GreenPoxy Produkter

Sicomin är ledande inom biobaserade epoxiprodukter och dom finns tillgängliga för olika användningsområden som laminering, injicering, gjutning, gelcoat, skum osv. Här är en översikt:

Sicomin GP Graphic
GreenPoxy Översikt

Fallstudier

Fly 86/2600 av Couach Naval är en 26 meter lång yacht. Med en innovativ design och det senaste inom kompositkonstruktion där skrov, däck och överbyggnad använder InfuGreen 810 som injiceringsepoxi.

couchfly86 200
Fly 86/2600

Greenboats Flax 27 är 8,2 meter klassisk dagseglare designad av de ansedda båtbyggarna Judel/Vrolijk & Co. Den är byggd helt i naturfiberkomposit där skrov, däck och den interna strukturen på båten är injicerad med den mycket lågviskösa och biobaserade, InfuGreen 810.

greenboats
Flax 27

För att skapa en mer hållbar produktion tog ZAG beslutet att byta från en petrokemisk epoxi, SR8500 till GreenPoxy 33. GreenPoxy 33 är formulerad speciellt för formpressning.

zagskis
ZAG Skis

I butiken

Du hittar GreenPoxy produkterna under kategorin epoxi i butiken.

Läs mer om GreenPoxy.

Liknande poster