Härdplaster

Härdplaster som epoxi, polyester och vinylester används inom laminering, injicering/infusion och ytbehandling. Vi säljer även tillsatser för att blanda ut härdplasterna med. Våra härdplaster är bland det bästa marknaden har att erbjuda.