Tillsatser & Pigment

Våra tillsatser är kompatibla med alla våra härdplaster. De används för att modifiera densitet, tixotropi och sandbarhet. Våra pigment kan användas vid gjutning eller färgning av epoxi för att uppnå olika typer av effekter


Produkter