Epoxipigment

Våra epoxipigment kan användas vid gjutning eller färgning av epoxi för att uppnå olika typer av effekter