Pigment

Våra pigment kan användas vid gjutning eller färgning av epoxi för att uppnå olika typer av effekter