Tillsatser

Våra tillsatser är kompatibla med alla våra härdplaster. De används för att modifiera densitet, tixotropi och sandbarhet.