Distansmaterial

Skumskivor är ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva distansmaterialen att arbeta med. Våra skumskivor är framtagna speciellt för komposittillverkning.

Där du behöver ett distansmaterial som kan följa en varierad kontur på en form är Lantor det perfekta alternativet. Den är perfekt för vakuuminjicering/infusion eftersom strukturen inte kollapsar under vakuum och hartsen kan flöda igenom materialet.