PVC

PVC (Polyvinylklorid) är ett av de vanligaste distansmaterialen som används inom marin, fordon, vindkraftverk, infrastrukter…
Vi tillhandahåller även återvunnen PVC för bättre hållbarhet och cirkulärt tänkande.