CR1 Easy-Lease Släppmedel

Easy-Lease är slut. Vi rekommenderar Release-It som har samma sammansättning som Easy-Lease och fungerar på samma sätt.

Ett semi-permanent släppmedel. Använd Easy-Lease släppmedel för att förhindra din form att fastna i din mall och din komponent att fastna i din form. Kompatibel med nästan alla ytmaterial, härdtemperaturer och härdplaster som epoxi, polyester och vinylester. Användbar vid handuppläggning, injicering och pre-preg.

Artikelnr: CR1 Kategori:

Easy-Lease  släppmedel är den ultimata blandningen för s.k semipermanenta släppmedel. Den har exceptionella förseglingsegenskaper och släppegenskaper. Den fungerar på en mängd olika formmaterial och härdplaster. Med en väldigt enkel applicering, minimal materialbyggnad och utmärkt glans är den, den perfekta lösningen på släppmedel för avancerad komposittillverkning.

Användningsområden för Easy-Lease Släppmedel

Med undantag av silikongummi och andra lösningar som potentiellt kan påverka Easy-Lease så fungerar den med en mängd av materialkombinationer. Om du är osäker på din specifika kombination så råder vi dig att testa på ett litet område först innan du applicerar över en hel form.

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, som alla har testats och som fungerar bra med Easy-Lease

  • Normala härdplaster som tex; gelcoat, polyester, vinylester, epoxi etc.
  • Normala formmaterial som tex; epoxi, polyuretan, polyester, vinylester, aluminium, stål, glas, pre-preg etc.
  • Fungerar för användning i höga temperaturer vid härdning som tex med pre-preg och ugnshärdning.

Ytterligare Information

Applicering

Efter preparering av formytan med tex Easy-Lease Formrengöring så appliceras Easy-Lease släppmedel som en tunn film över ytan med en bit luddfri torr pappersduk eller trasa.

Till skillnad från många andra kemiska släppmedel så kräver inte Easy-Lease användning av en separat formförseglare, vilket ger enkelhet och tillförlitlighet.

När filmen börjar avdunsta (5-30sek) ta en ny ren pappersduk och gå över ytan med cirkulära rörelser för att torka bort överflöd och jämna ut filmen.

På en ny form appliceras 6 lager med 15min härdtid mellan varje applicering. Efter det sista lagret, låt allt härda minst 1 timme innan användning.

OBS! Stora formytor kan man behöva ta i delar för att undvika avdunstning. Beroende på arbetstemperatur och komplexitet på formen rekommenderar vi att man tar ca 0,5m² i taget.

Easy-Lease släppmedel är semipermanent vilket innebär att kan göra flera avformningar från en omgång av appliceringar. Vid rumstemperatur och användning av ’normala’ härdplaster kan man förvänta sig mellan 5-10 avformningar. Så fort det finns tecken på att släppet börjar avta, stryk på ett lager för att återfå rätt kvalitet.

Eftersom Easy-Lease är så snabb och enkel att stryka på rekommenderar vi att man stryker på ett lager mellan varje avformning. Speciellt om man har komplicerade formar eller använder mer aggresiva processer som tex pre-preg eller vakuum injicering.

Se informationen i det tekniska databladet

CR1 Easy-Lease Släppmedel
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Använd endast utomhus
eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (engelska)
Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)