GC50 Epoxikompatibel Gelcoat

GC50 Epoxikompatibel Gelcoat är en klar, UV stabil polyester gelcoat designat specifikt för användning med epoxi laminat. Till skillnad från konventionella polyester gelcoats, som epoxihartser inte fäster ordentligt på härdar GC50 klibbtorr på den öppna ytan och bondar fullt ut med epoxi.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare.

Artikelnr: GC50 Kategorier: ,

GC50 Epoxikompatibel Gelcoat är en mycket speciell typ av polyester gelcoat som är designad specifikt för användning med epoxibaserad handuppläggning eller vakuum injicering av laminat istället för epoxi gelcoat eller olika klarlacker.

Fördelen med en polyesterbaserad gelcoat över epoxibaserad är att den är betydligt enklare att slipa och polera samtidigt som den är extremt UV stabil. Det som särskiljer GC50 från konventionell polyester gelcoat är att vidhäftningen är exceptionellt bra vid epoxi laminering.

Denna snabbhärdande gelcoat är redo att appliceras på epoxy laminat antingen med handuppläggning eller vakuum injicering inom 2-3 timmar (vid 25°C). Den bibehåller vidhäftning upp till 24 timmar vilket gör det enkelt att uppnå maximal vidhäftning.

Gelcoaten erbjuder extremt bra intralaminär styrka mellan många olika sorters epoxi och har testats med alla våra epoxihartser.

Om du behöver en högkvalitativ polyester gelcoat för användning med Polyesterharts rekommenderar vi GCX Klar Polyester Gelcoat.

Fördelar med GC50 Epoxikompatibel Gelcoat

När GC50 appliceras med den rekommenderade tjockleken på 0,3 – 0,4mm uppnås en utmärkt klarhet som gör den perfekt för användning på kolfiberdelar. Den klara epoxin ger en perfekt glasklar finish till den naturliga kolfiberväven.

Gelcoaten kan pigmenteras till olika färger med polyester pigment och bibehåller, tack vare det utmärkta UV skyddet, sina klara färg.

GC50 har utvecklats för att ge ett extremt bra UV skydd. Den har testats under sol över 12 månader och visar väldigt liten färgförändring och utmärkt bibehållen glans. UV skyddet är speciellt användbart för epoxi laminat vilka normalt är väldigt känsliga för UV ljus.

Ytterligare Information

Applicering av GC50 Epoxikompatibel Gelcoat

GC50 är enkel att hantera. Den katalyseras med MEKP (Metyletylketonperoxid) och kan sedan sprayas eller rollas.

Efter 2-3 timmar är gelcoaten redo för applicering av epoxibaserat laminat. Detta kan antingen göras via handuppläggning eller vakuum injicering. När det gäller vakuum injicering kan det vara väldigt användbart att gelcoaten är lite klibbig då det förenklar placering av väven i formen.

När laminatet är härdat och delen urplockad ur formen är den klar att användas. Ingen ytterligare efterbearbetning behövs utan delen har en klar UV stabil gelcoat med extrem vidhäftning till epoxin. (ingen delaminering)

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med GC50.
Ladda gärna ner det tekniska databladet för fulla detaljer.

 • Kompatibla Formar
 • Uni-Mould Form system
 • Epoxi Tooling Gelcoat
 • Epoxi Gelcoatbaserade formar
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • Kompatibla Pigment
 • Polyester färgpigment (för mättade färger)
 • Genomskinliga färgpigment
 • Kompatibla Fillers
 • Alla torra Fillers*

*Även om dom rent tekniskt är kompatibla så är det få fall där man vill använda fillers på en klar gelgoat. Dessa kommer i de flesta fall påverka klarheten i epoxin.

Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkesfolk och för hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • GC50 har en stark odör av styren
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs en temperatur mellan 20-25°C
 • Avgasning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 2%. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2 minuter.
 • Pot-Life
 • 12 minuter (2%MEKP). Använd upp gelcoaten innan dess.
 • Överapplicering
 • Lägg INTE på ytterligare lager då GC50 INTE bondar på sig själv. Detta leder till delaminering.
 • Hållbarhet
 • Hållbarheten är 5 månader från tillverkningsdatum

 

Produkt Data
Kemi / MaterialPolyester
FärgKlar
Farligt Innehåll43%
Initial härdtid11timmar
UV StabilitetMycket Bra
Viskositet15000mPa.s
Pot Life (Normal)15minuter
Densitet1,11g/cm³
Egenskaper, härdad
Hårdhet80 (Hård)Shore D
Max Användnings Temp76°C
ElasticitetsModul (drag)3960GPa
Draghållfasthet67MPa
Brottstöjning2,2%
Tg Onset (DMA)76°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

GC50 Epoxikompatibel GelcoatFara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Farligt vid inandning. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar skador på organ genom lång eller upprepad exponering.
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård.

Säkerhetsdatablad (engelska)
Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)