Gelcoat 206 – Form-Kit

Gelcoat 206 – Form-Kit är en tålig och samtidigt ytterst slipbar vinylester gelcoat för kompositformar och verktyg. Den har en hög användningstemperatur och är kompatibel med epoxi vilket gör den perfekt till formar för produktion av kompositkomponenter. Detta inkluderar vakuum injicering.

Denna högpresterande formgelcoat kan användas som gelcoat för konventionella glasfiber formar, eller som del i Form-Kit Formsystem.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare.

Artikelnr: FK-GC206 Kategorier: , Etikett:

Gelcoat 206 – Form-Kit är en del av Form-Kit Formsystem och bör användas tillsammans med Form-Kit Skin Coat och Form-Kit Tooling Polyester 2000. Tillsammans möjliggör dom produktion av robusta polerbara formar i alla storlekar med minimal krympning. Detta gör dom användbara till all komposittillverkning.

För mer information om Form-Kit Formsystem, läs Form-Kit Introduktion och Appliceringsguide.

Gelcoat 206 – Form-Kit är en tixotrop vinylester formgelcoat som är kompatibel med epoxi, polyester och vinylester. Detta innebär att oavsett vilken typ av härdplast som används så kommer dom vid avformning att släppa från ytan.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid).

Föreslagna Inköpsmängder

Använd tabellen nedan som stöd för inköp av rätt mängder av härdplast och glasfiber för en given storlek på formen.

Form-Kit FormsystemGlasfibermatta
Tabellen är INTE en exakt guide till proportionerna mellan materialen utan är upprundade till närmsta inköpsstorlek.
Form AreaGelcoat 206Skincoat 842Polyester 2000100g450g
0.6m²1kg1kg5kg2m²2kg
3.5m²5kg5kg25kg7m²7kg
13m²10kg25kg100kg26m²25kg

Ytterligare Information

Applicering av Gelcoat 206 – Form-Kit

Gelcoat 206 ska katalyseras med 1,5-2% MEKP ((Metyletylketonperoxid). Före applicering, låt den katalyserade gelcoaten stå i ett par minuter för avluftning.

Vinylester gelcoaten ska appliceras i 2 omgångar. Vid den första appliceringen sikta på en konsistent tjocklek om 0,3-0,4mm. Låt den härda i cirka 2-3 timmar (vid 20°C rumstemperatur) innan du applicerar nästa lager. Även denna gång sikta på en tjocklek om 0,3-0,4mm.

Låt sedan gelcoaten härda i minimum 4 timmar (vid 20°C rumstemperatur). Helst över natten.

Gelcoat 206 – Form-Kit ska sedan backas upp med Skincoat 842 – Form-Kit och sedan Polyester 2000 – Form-Kit enligt instruktionerna.

Användning av OOA (Out-Of-Autoclave) pre-preg material avråds då temperaturerna är på gränsen vad Form-Kit Formsystem klarar av.

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med Gelcoat 206 – Form-Kit.

 • Kompatibla Material
 • Epoxi och polyesterbaserade material (med lämpligt släppmedel)
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • Aluminium (med lämpligt släppmedel)
 • Härdat glas (med lämpligt släppmedel)
 • Kompatibla Släppmedel
 • Release-It Släppmedel
 • PVA (Polyvinylalkohol)
 • Vax
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • Gelcoat 206 har en stark odör av styren
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • För bästa resultat krävs en temperatur mellan 18-25°C
 • Avgasning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Applicering
 • Appliceras med pensel. Tjocklek 0,3-0,4mm. Minimum 2 appliceringar.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 1,5-2%.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2 minuter.
 • Pot-Life
 • Vid 25° är pot-life ungefär 10-15min. Används inom denna tid.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Harts värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Härdtid
 • Låt det härda minst 4 timmar vid 25°C. Bättre härdning uppnås om det kan stå över natten innan kopplingsskiktet (Skincoat) läggs på.
 • Max Användningstemperatur
 • Efterhärdning, se Form-Kit Formsystem Appliceringsguide.
 • Hållbarhet
 • 4 månader
Produkt Data
Kemi / MaterialVinylester
FärgGrön
Initial härdtid4timmar
Viskositet250-350Brookfield Viskositet 23°C-sp5-Poise-5rpm
Pot Life (Normal)15minuter
Egenskaper, härdad
Brottstöjning3,1%
Hårdhet45-50HDT Barcol hårdhet
Värmebeständighetstemperatur (HDT)103°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

Gelcoat 206 – Form-KitFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga
effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning.
Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)