SR GreenCast 160 Gjutepoxi

SR GreenCast 160 Gjutepoxi är ett biobaserat epoxisystem med utökad UV-tolerans och klarhet. Designat för gjutning av så kallade River tables, smycken, dekorationer, prototyper med mera. Gjut upp till 100mm vid ett och samma tillfället!

Den har ca 37% växtbaserat innehåll som ger ett lägre miljöavtryck utan att ge avkall på mekaniska egenskaper.

Säljs i ett kit med harts + härdare.

Artikelnr: SR-GC-GE Kategorier: ,

SR GreenCast 160 gjutepoxi är ett biobaserat epoxisystem med utökad UV-tolerans och klarhet, designat för gjutning av bl a River tables, smycken, dekorationer, prototyper med mera.

GreenCast 160 gjutepoxi är perfekt om du vill gjuta rejält tjocka lager (upp till 100mm i samma gjutning) och kräver den bästa klarheten. Med många andra gjutepoxi måste du lägga lager i flera omgångar för att nå upp till denna tjocklek.

Fördelar med GreenCast 160 Gjutepoxi
 • Låg exotermisk reaktion tillåter tjocklekar upp till 100mm vid 20°C*
 • Hög klarhet och ljushet
 • Härdar i rumstemperatur
 • I stort sett luktfri
 • 2.1 blandningsförhållande och enkel mixning
 • Stöt- och värmetålig
 • Mycket UV-beständig

*Vid gjutningar med trä eller andra material som skapar en värmisolerande barriär ska inte tjockleken överstiga 50mm/gjutning vid 20°C

Miljövänlig epoxi för grönare produkter

Våra biobaserade epoxihartser har inte på något sätt sämre mekaniska egenskaper än petrokemiska epoxihartser. Biobaserad epoxi innehåller samma kemikalier som petrokemiska men utvinns istället från växtbaserade källor. En nyckelkomponent i epoxi är epiklorhydrin som framställs genom växtbaserad glycerol istf. petroliumbaserad propylen. Epoxin innehåller 37% växtbaserat innehåll.  Läs mer om GreenPoxy.

 Allmänt om GreenCast 160 Gjutepoxi

GreenCast 160 gjutepoxi är enkel att använda och väldigt pålitlig. Det krävs ingen avluftning eller annan speciell utrustning utan den avluftar sig under härdningen. Resultatet är en otroligt klar och bubbelfri gjutning. 2:1 blandningsförhållande ger ett enkelt och exakt sätt att mixa bas + härdare.

Olik andra gjutepoxi kan du gjuta upp till 100mm tjocklek i en enda gjutning (se begränsning av värmeisolerande material ovan) utan överhettning, distorsion och missfärgning. Om det krävs ytterligare lager går det att gjuta fler lager ovanpå de tidigare.

GreenCast 160 gjutepoxi är otroligt klar även vid tjocklekar från 50mm och uppåt. Den använder det senaste inom UV-stabiliserande teknologi för att undvika att epoxin gulnar.
Observera att även om GreenCast 160 innehåller UV-stabiliserande tillsatser så rekommenderar vi inte att den används för permanenta installationer utomhus. Kemin i epoxi gör att den kommer att gulna beroende på mängden av UV-strålning.

Lagring

Lagringstid är 24 månader från tillverkningsdatum. Lagra i originalförpackningen och aldrig i direkt solljus. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan 15°C – 25°C. Öppna förpackningarna precis före användning och förslut ordentligt efter användning.

Instruktion för användning
 • Vid gjutning i en form se till att formen använder material som tex polypropylen eller polyetylen då behövs inget släppmedel för att få ut gjutningen. Vid osäkerhet använd släppmedel tex FK-89 innan gjutning. Vanlig packtejp med släppmedel kan användas ovanpå tex mdf.
 • Vid gjutning av flera lager ska föregående lager härda till det är precis klibbfritt innan nästa lager hälls på. Om föregående lager har härdat fullt ut måste det slipas innan nästa lager kan hällas på för att ge en stark sammanfogning.
 • Små luftbubblor som bildas då man häller i stora mängder kan enkelt och försiktigt tas bort med en värmepistol
 • GreenCast 160 Gjutepoxi ska alltid blandas, hällas och härda vid en konstant temperatur kring 20°C. Bas + härdare blandas i förhållande 2:1, vilket är 2 delar bas till 1 del härdare vid volym.

Se denna video för att göra ett river table:GreenCast 160 Gjutepoxi River Table Play

 

Produkt Data
Kemi / MaterialGjutepoxi
VarumärkeSicomin
FärgTransparent
Densitet1,1307g/cm³
Draghållfasthet11,5MPa
Böjhållfasthet20Mpa

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR GreenCast 160


Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de
används igen.

SD 7160Fara

Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och
vatten. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALeller läkare. Samla upp spill.

Dokument

Säkerhetsdatablad GreenCast 160 (engelska)
Säkerhetsdatablad GreenCast 160 (svenska)
Säkerhetsdatablad SD 7160 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD 7160 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)