SR InfuGreen 810 Injicering

InfuGreen 810 Injicering är en biobaserad otroligt lågviskös epoxi. Den har ca 38% växtbaserat innehåll som ger ett lägre miljöavtryck utan att ge avkall på mekaniska egenskaper.
Sicomin GreenPoxy är världsledande inom biobaserade epoxihartser.

Denna högpresterande injiceringsepoxi är anpassad för injicering av kompositväv som tex glasfiber, kolfiber, aramidfiber och naturfiber. Dess utmärkta mekaniska egenskaper gör den till ett populärt val inom motorsport, marina applikationer, modeller och generell injicering av komponenter.

Säljs i ett kit med harts + härdare.

Artikelnr: SR-IG-810-I Kategorier: ,

Infugreen 810 är en biobaserad epoxi med låg viskositet, optimerad för injicering. Kan användas till alla fibertyper som kolfiber, glasfiber, aramider och naturfiber.
Kombinationen av biobaserad epoxi och naturfiber ger kompositprodukter med signifikant lägre miljöpåverkan.

Våra biobaserade epoxihartser har inte på något sätt sämre mekaniska egenskaper än petrokemiska epoxihartser. Biobaserad epoxi innehåller samma kemikaler som petrokemiska men utvinns istället från växtbaserade källor. En nyckelkomponent i epoxi är epiklorhydrin som framställs genom växtbaserad glycerol istf. petroliumbaserad propylen. Dessutom är det växtbaserade råmaterialet samprodukter eller avfallsprodukter från andra industrier vilket betyder att det inte konkurrerar med matkällor eller ersätter matbaserat jordbruk.

Epoxin innehåller 38% växtbaserat innehåll. Efter mixning med härdare ligger det växtbaserade innehållet på ca 31%.

InfuGreen är en högpresterande biobaserad epoxi för användning med många olika fibertyper som tex glasfiber, kolfiber, aramidfiber såväl som olika naturfiber tex jute och flax.
Dess speciellt lågviskösa formel gör den väl anpassad för injicering och RTM (Resin Transfer Molding). För laminering har vi en annan biobaserad epoxi, GreenPoxy 33 som har mediumviskositet och härdningsprofil som passar bättre.

Samma mekaniska egenskaper som konventionella petroliumbaserade epoxihartser. Kompatibel med kolfiber, glasfiber, armider och naturfiber.

Miljövänlig epoxi för grönare produkter! Läs mer om GreenPoxy.

Säljs i ett kit med harts + härdare. Härdare är SD 8224.

Ytterligare Information för InfuGreen 810

Användningsfall

Med dess utmärkta mekaniska och bearbetnings egenskaper har InfuGreen 810 ett stort användningsområde som tex:

 • Sport och rekreations utrustning – skidor, brädor, kanoter, kajaker, pilbågar
 • Motorsport – paneler, vingar, spoilers
 • Marin – skrov, foilers, master
 • Vindkraft – Master, blad, gondoler

GreenPoxy är det perfekta valet i kombination med naturfiber. Tillsammans ger dom utveckling och produktion av mera naturvänliga och hållbara produkter

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med InfuGreen 810.

Kompatibla Formar
 • Uni-Mould Form system
 • Epoxi Tooling Gelcoat
 • Epoxi gelcoatbaserade formar
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • Aluminium
 • Härdat glas

Kompatibla Pigment

 • Epoxi färgpigment (för mättade färger)
 • Genomskinliga färgpigment

Kompatibla Tillsatser

 • Alla torra tixotroperingsmedel
Bearbetningsinformation
 • Användningsområde
 • Lämpad för både yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • InfuGreen 810 är i stort sett luktfritt
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
  Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs att laminera i en temperatur mellan 20-25°C
 • Avluftning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Blandningsförhållande
  Blanda Bas och härdare i viktförhållande 100:22. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand cirka 2 minuter.
 • Pot-Life
 • 500g vid 20°C ->85min. Högre temperatur och/eller större batch kan minska tiden signifikant.
 • Härdning
 • Vid 20°C kan du förvänta dig en geltid på 7 timmar och avformning efter ca 35timmar.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Epoxi värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Pigment och tixotroperingsmedel
 • Ett brett urval av pigment och tixotroperingsmedel kan blandas i för att ändra utseende och karaktär.
Produkt Data
Kemi / Material Epoxi
Varumärke Sicomin
Färg Klar
Biobaserat kol 38 %
Viskositet185 185 mPa.s
Egenskaper härdat laminat
Flexibilitet Hård / Styv
Max Användnings Temp 85 °C
Böjhållfasthet 107 MPa
ElasticitetsModul (böj) 2,78 GPa
Kompressionsstyrka 87 MPa
Brottstöjning 5.3 %
Draghållfasthet 65 MPa
Elasticitetsmodul (drag) 2,79 GPa
Tg Onset (DMA) 85 °C
Härdningstider
Avformning 35,5 timmar
Pot Life 90 min
Gel tid 7 timmar
Uthärdat 14 dagar

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR InfuGreen 810Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALeller läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan
de används igen.

SD 8824


Fara

Skadligt vid förtäring eller inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
vatten/duscha. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR Infugreen 810 (engelska) PDF Nerladdning
Säkerhetsdatablad SR Infugreen 810 (svenska) PDF Nerladdning
Säkerhetsdatablad SD 8824 (engelska) PDF Nerladdning
Säkerhetsdatablad SD 8824 (svenska) PDF Nerladdning
Tekniskt datablad (engelska)