Isobond SR7200 Epoxi Strukturlim

Isobond SR7200 epoxi strukturlim är ett högpresterande proffslim för sammanfogning av strukturella material till framförallt kompositer.
Aluminium, järn, stål, rostfritt, trä och kompositmaterial passar alla för detta lim.

Speciellt framtaget för både tunna och tjocka fogar. Från 0,1mm till flera cm.

Levereras i 2 burkar om bas och härdare. 1,48kg

629 kr

Slut i lager

Artikelnr: SR7200 Kategori:

Isobond SR7200 epoxi strukturlim är speciellt formulerad för både tunn och tjock sammanfogning. Från 0,1mm till ett par cm.

Går att applicera på de allra flesta material, kompositer, stål, aluminium, järn, trä…

Ytterligare Information

  • Högpresterande epoxi strukturlim med TG max 80°C
  • Specifikt designad för strukturlimning mot kompositmaterial (glasfiber, kolfiber…)
  • Enastående motstånd mot mikrosprickor
  • Gel form, vilket gör den enkel att applicera och mixa
  • Utomordentlig utvätning av ytor
Applicering

Strukturlimmet består av bas + härdare med olika färger. Basen är blå och härdaren (SD 7105) gul-orange. Efter mixning av de två blir den färdiga blandningen grön.
Vid mixning av större kvantiteter än 200 – 300 gram bör man fundera på att använda en blandningsmaskin då det är lätt att man inte arbetar samman bas + härdare ordentligt.
Är det inte något du har tillgång till, mixa mindre mängder i taget.

Temperatur för användning: 15-30°C

Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSicomin
FärgGrönEfter mixning
Viskositet3100mPa.s
Pot Life (Normal)27minuter
Lagringstid24månader
Egenskaper efter härdning
Draghållfasthet50N/mm²
Böjhållfasthet92N/mm²
ElasticitetsModul (böj)2020N/mm²
Kompressionsstyrka113MPa
Brottstöjning5,4%
Tg Onset (MAX)80°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR Isobond SR7200Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de
används igen.

SD 7105


Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT(även håret): Ta omedelbart
av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan
de används igen.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR Isobond SR7200 (engelska)PDF Nerladdning
Säkerhetsdatablad SR Isobond SR7200 (svenska)PDF Nerladdning
Säkerhetsdatablad SD 7105 (engelska)PDF Nerladdning
Säkerhetsdatablad SD 7105 (svenska)PDF Nerladdning
Tekniskt datablad (engelska)