30%

Paraffinlösning Solution MW

Solution MW är en paraffinlösning som adderas i liten mängd till polyester eller vinylester gelcoat för att förhindra att den förblir klibbig och försäkrar att den härdar ut på den ’öppna ytan’. Väldigt användbar vid gelcoat reparationer. Används även för top coat, flow coating/hot coating.

Normalt adderas ca 2 % paraffinlösning till gelcoat.

Artikelnr: ADD-MW Kategori: Etikett:

Polyester och vinylester gelcoats är konstruerade så att dom inte härdar ut fullt vid exponering av luft. När gelcoat används som första lager i en form används denna egenskap för att försäkra att det binder till härdplasten av huvudlaminatet. I fall där gelcoaten är exponerad som i en gelcoat reparation eller som färg på insidan av ett båtskrov behövs en paraffinlösning för att gelcoaten ska härda.

Solution MW innehåller paraffin,styren och en minerallösning. Lösningen blandas med oblandad polyester eller vinylester runt 2%. Detta bildar en tunn barriär mellan gelcoaten och luften som försäkrar att gelcoaten härdar till hård klibbfri finish.

Användningsområden för Paraffinlösning Solution MW

Rekommenderad för användning av reparation av gelcoat, tex en skadad form. Men även för att lägga på gelcoat över olika material, tex båtreparation.

Vaxlösning

Ett annat vanligt namn på paraffinlösning är vaxlösning.

Produkt Data
Kemi / MaterialPolyester
FärgKlar
Viskositet2mPa.s
Egenskaper, härdad
Max Användnings Temp60°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

Paraffinlösning Solution MWFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Använd endast utomhus
eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (svenska)