SR 1280 Epoxi Laminering

SR 1280 Epoxi Laminering är en högpresterande lamineringsepoxi. Den är anpassad för handlaminering av kompositväv som tex glasfiber, kolfiber och aramidfiber. Kombinationen av prestanda, snabb utvätning och enkel hantering till ett bra pris gör SR 1280 till ett populärt val för både proffs och lekmän. SR 1280 tillsammans med härdare är certifierade av DNV-GL för båtkonstruktion .

Andra användningsområden är bl a motorsport, båtlaminering, sportutrustning och generell kompositlaminering.
Säljs i ett kit (harts + härdare).

Finns att köpa med val av snabb (SD 4775), långsam (SD 4773) eller kombination av härdare i 500g, 1kg eller 5kg kit.

Artikelnr: SR-1280 Kategorier: ,

SR 1280 Epoxi Laminering är vår nya högpresterande allround epoxi för laminering eller vakuumbagging av kolfiber, Kevlar eller glasfiber.

Denna epoxi har utmärkta egenskaper för att väta ut materialet. Detta förhindrar möjligheten att få luftbubblor i laminatet till skillnad från alternativa epoxisystem.

I tillägg har SR 1280 utomordentliga mekaniska egenskaper. SR 1280 tillsammans med dess härdare SD 4773(långsam) och SD4775(snabb) är certifierade av DNV-GL för båtkonstruktion.
Förbättrade mekaniska egenskaper betyder starkare, lättare och mer högpresterande delar.

OBSERVERA!
Härdare SD 4775 och speciellt SD 4773 är känsliga för hög luftfuktighet. Se till att luftfuktigheten är mindre än 70% vid användning. Är du osäker, så använd en hygrometer (mäter luftfuktighet).
Speciellt i slutet på sommaren/början på hösten brukar det vara extra hög luftfuktighet.
Om du inte kan påverka luftfuktigheten så använd istället SR 5550 för laminering. Den tål hög luftfuktighet bättre.

SNABB och LÅNGSAM Härdare

I detta lamineringskit kan du välja på två olika härdare, SD 4775(snabb) som har en pot-life på ca 23min och kan tas ur form efter runt 24 timmar. SD 4773 (långsam) har en pot-life på ca 65min och tas ur form efter ca 48 timmar.

I tillägg till ovan finns även möjligheten att blanda härdarna och få hälften SD 4773(långsam) och hälften SD 4775(snabb) till 1kg och 5kg kiten.
På detta sätt kan härdarna blandas för att uppnå en pot-life och härdtid som ligger mittemellan SD 4773 och SD 4775. Det är dock viktigt att du fortfarande bibehåller samma ratio mellan harts och härdare för att försäkra dig om en korrekt härdning.

Typiska Användningsområden för SR 1280 Epoxi Laminering

Används generellt som lamineringsepoxi för handlaminering eller vakuum bagging av glasfiber, kolfiber och aramider (Kevlar).

Typiska användningsområden är: båt- och bilkonstruktion, armering, sport, rekreation, propellerblad…

Ytterligare Information

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med SR 1200.

 • Kompatibla Formar
 • Uni-Mould Form system
 • Epoxi Tooling Gelcoat
 • Epoxi gelcoatbaserade formar
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • Aluminium
 • Härdat glas
 • Kompatibla Pigment
 • Epoxi färgpigment (för mättade färger)
 • Genomskinliga färgpigment
 • Kompatibla Tillsatser
 • Alla torra tixotroperingsmedel
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • SR 1280 är i stort sett luktfritt
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
  Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs att laminera i en temperatur mellan 20-25°C och en luftfuktighet < 70%.
 • Avluftning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd
 • Blandningsförhållande
  Blanda Bas och härdare i viktförhållande 100:27. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand cirka 2 minuter
 • Pot-Life
 • Med SD 4775 ca 23min. SD 4773 ca 65 min. Använd upp epoxin innan denna tid.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Epoxi värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Pigment och tixotroperingsmedel
 • Ett brett urval av pigment och tixotroperingsmedel kan blandas i för att ändra utseende och karaktär. Se våra Tillsatser
Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSicomin
FärgKlar
Gelning5h 40′ (4775) / 10h (4773)timmar
UV StabilitetMycket God
Viskositet820/1575mPa.s
Pot Life (Normal)20/65minuter
Lagringstid24månader
Egenskaper härdat laminat
FlexibilitetHård / Styv
Böjhållfasthet120 – 130MPa
ElasticitetsModul (böj)3600 – 4000GPa
Kompressionsstyrka398 – 444MPa
Brottstöjning5,7 – 7,8%
Tg Onset (DMA)69 – 98 beroende på efterhärdning°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR 1280Fara

Innehåller epoxiförening. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögon och ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

SD 4773/4775Fara

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftig för vattenlevande organismer
med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögon och ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:
Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-
linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR 1280 (engelska)
Säkerhetsdatablad SR 1280 (svenska)
Säkerhetsdatablad SD 4773(engelska)
Säkerhetsdatablad SD 4773(svenska)
Säkerhetsdatablad SD 4775 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD 4775 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)