SR 5550 Epoxi Trä

SR 5550 Epoxi Trä är speciellt formulerad för marina kompositer, limning, laminering och träskydd. Den har en exceptionell vidhäftning till alla typer av trä. Den har låg viskositet och kristalliserar inte. Utomordentlig för att laminera glasfiber eller kolfiber på trä. Ger en högglansig yta och är UV stabil.

Finns att köpa i 1kg eller 5kg kit.

Artikelnr: SR-5500 Kategorier: ,

”Den bästa epoxin för trä vi använt” – låter omdömet från en kund som bygger träbåtar. SR 5550 Epoxi Trä är det perfekta valet oavsett om du ska laminera, limma eller skydda trä.
Ska du förstärka med glasfiber eller kolfiber på trä är denna epoxi vad du letar efter.

Den har låg viskositet, ger en högglansig yta och är UV stabil.

Användningsområden för SR 5550 Epoxi Trä

Omgivning

Arbeta i en ventilerad miljö.
Minimum temperatur vid limning: 15°C
Minimum temperatur vid ytbehandling: 18°C

Lagring

Lagra epoxin skyddad från fukt vid en temperatur på mellan 18 – 25°C. Sätt på korken direkt efter användning, speciellt till härdaren som reagerar på koldioxid och fukt.
Produkterna håller sig minst i ett år i originalförpackningen.

Blandningsinstruktioner

Bas och härdare blandas företrädesvis på vikt (skala +/- 1g). Det går också att blanda på volym med ett graderat blandkärl eller doseringsspruta.
Mixa bas och härdare ordentligt. Häll gärna upp i ett nytt kärl och mixa lite till.
För att rengöra verktygen använd Aceton eller EP 217.

Ytpreparering

Trät måste vara torrt, sandat och dammfritt.
Vidhäftningsförmågan är bättre mot sandat trä än planhyvlat.
För ytor som redan varit behandlade med epoxi, sanda/slipa och rengör från damm.
Undvik rengöringsmedel som innehåller smörjmedel (fett) som tex lacknafta eller kristallolja.
Håll ytorna väl rengjorda före laminering.
Respektera ordningen för bästa resultat:

  1. Avfetta
  2. Sanda/slipa
  3. Rengör från damm
Avfukta trä

Arbeta under en sjunkande temperatur. Tex börja laminering på eftermiddagen och avsluta senare. När trät är varmt och torrt kommer luften att expandera och avluftas. Så om du laminerar på ett varmt trä som kyls ner kommer epoxin att sugas in i trät.

Första lagret kan förtunnas med EP 217 förtunning enligt följande:

1 del SR 5550/SD 5505
½ – 1 del EP 217

Blanda bas + härdare först och vänta ca 5min vid 25°C eller 10 min vid 15°C. Blanda sedan noggrant i 3 minuter.
Vät sedan ytan, tjockleken ska vara så tunn som möjligt för att låta lösningsmedlet evaporera.
Rekommenderade verktyg är en spatel, pensel eller korthårig roller.
Vänta ca 30min innan du startar laminering eller limning.

Laminering

SR 5550 Epoxi Trä är perfekt anpassad för att laminera glasfiber/kolfiber på trä.
Användning av peelply ovanpå det sista lagret eliminerar ytdefekter och minskar slipning innan primning, limning eller laminering.

Vidhäftning mellan lager

Arbeta ”vått-i-vått”.
Vidhäftningen mellan lager är optimal när det tidigare lagret ”klibbfritt” (vilket beror på härdare, temperatur och luftfuktighet). Om det inte går att applicera då, vänta tills nästa dag och låt epoxin härda ut. Börja då med att slipa innan ett nytt lager appliceras.

Konstruktionslimning

Applicera med en spatel eller pensel.
Epoxin kan ges en tillsats av Treecell eller WoodFill 250 för att öka viskositeten och fylla upp eventuella defekter.
För limning under last, bibehåll tryck under:

  • 36 timmar vid en temperatur om 15°C
  • 24 timmar vid en temperatur om 18-20°C
  • 16 timmar vid en temperatur om 25°C

Tillsatser tillsätts adderas alltid efter blandning av bas + härdare.

SR 5550 / SD 5505 Trecell Silicell WoodFill 250
1 volymdel + 0,5 volymdel + 0,2 – 0,5 volymdel
eller 1 volymdel + 1 volymdel

 

Radie eller hålkälsfog

Radie och hålkälsfogar tillåter konstruktion av olika paneler. Den kan förstärkas med tex en biaxiell väv, om det är mycket last.

  • För en hålkälsfog med hög densitet, addera WoodFill 250 till epoxin eller en mix av Trecell / Silicell.
  • För en hålkälsfog med lägre densitet, addera en mix av Glasscell 25 / Silicell till epoxin.
Ytfinish på vertikala ytor

Två tunna lager av SR 5550 / SD 5505 är bättre än ett tjockt lager

Produkt Data
Kemi / Material Epoxi
Varumärke Sicomin
Färg Klar
Gelning 1h 35′ timmar
UV Stabilitet Mycket God
Viskositet 1800 mPa.s
Pot Life (Normal) 20 minuter
Lagringstid 24 månader
Egenskaper härdat laminat
Flexibilitet Hård / Styv
Böjhållfasthet 120 – 130 MPa
ElasticitetsModul (böj) 3000 GPa
Kompressionsstyrka 113 MPa
Brottstöjning 12,4 %
Tg Onset (DMA) 57 °C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR 5550Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta
kläder och tvätta dem innan de används igen.

SD 5505
Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad
exponering (vid förtäring). Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt
efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR 5550 (engelska)
Säkerhetsdatablad SR 5550 (svenska)
Säkerhetsdatablad SD 5505(engelska)
Säkerhetsdatablad SD 5505(svenska)
Tekniskt datablad (engelska)