SR Green CreaCast Kreativ Epoxi

SR Green CreaCast Kreativ Epoxi är en biobaserad exceptionellt klar gjutepoxi och utökad UV-tolerans.
Den är speciellt designad för skapandet av dekorativa föremål som dekorationer, lampor, smycken, klockor, inlägg i trä, ”river tables” och mycket mer.

Den har ca 33% växtbaserat innehåll som ger ett lägre miljöavtryck utan att ge avkall på mekaniska egenskaper.
Miljövänlig epoxi för hållbarare produkter!

Säljs i ett kit med harts + härdare.

Artikelnr: SR-GCC-GE Kategorier: , Etikett:

SR Green CreaCast Kreativ Epoxi är en biobaserad exceptionellt klar gjutepoxi. Den är speciellt designad för skapandet av dekorativa föremål som lampor, smycken, klockor, inlägg i trä, ”river tables” och mycket mer.

Den låga viskositeten gör det enkelt för bubblor att försvinna, vilket garanterar otroliga resultat. För att förlänga livslängd och hållbarhet på dina kreationer är denna epoxiharts stabiliserad mot UV ljus, vilket annars gör att epoxin gulnar över tid.

Våra biobaserade epoxihartser har inte på något sätt sämre mekaniska egenskaper än petrokemiska epoxihartser. Biobaserad epoxi innehåller samma kemikaler som petrokemiska men utvinns istället från växtbaserade källor. En nyckelkomponent i epoxi är epiklorhydrin som framställs genom växtbaserad glycerol istf. petroliumbaserad propen. Dessutom är det växtbaserade råmaterialet samprodukter eller avfallsprodukter från andra industrier vilket betyder att det inte konkurrerar med matkällor eller ersätter matbaserat jordbruk. Välj en mer naturligt framställd epoxi för dina kreationer!

Epoxin innehåller 33% växtbaserat innehåll. Miljövänlig epoxi för hållbarare produkter! Läs mer om GreenPoxy.

Fördelar med SR Green CreaCast Kreativ Epoxi
  • Låg exotermisk reaktion tillåter tjocklekar upp till 40mm vid 20°C utan färgförändring. (För tjockare gjutning upp till 100mm, se GreenCast 160)
  • Hög tolerans mot temperatur förändringar under gjutning
  • Tillsats som gör att mikrobubblor inte utvecklas under härdningen
  • I stort sett luktfri
  • 2:1 blandningsförhållande och enkel mixning
  • Stöt- och värmetålig
  • Mycket UV-beständig
Allmänt

SR Green CreaCast Kreativ Epoxi är enkel att använda och väldigt pålitlig. Det krävs ingen avluftning eller annan speciell utrustning utan den avluftar sig under härdningen. Resultatet är en otroligt klar och bubbelfri gjutning. 2:1 blandningsförhållande ger ett enkelt och exakt sätt att mixa bas + härdare.

Härdare

Välj mellan 2 härdare, SD CreaCast 20 och SD CreaCast 40.
SD CreaCast 20 – För mindre föremål som tex smycken, knivskaft och gjutningar upp till 20mm.
SD CreaCast 40 – För tillverkning av mediumstora föremål som tex lampor, brickor, klockor, ”river tables” och gjutningar upp till 40mm.

Lagring

Lagringstid är 24 månader från tillverkningsdatum. Lagra i originalförpackningen och aldrig i direkt solljus. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan 15°C – 25°C. Öppna förpackningarna precis före användning och förslut ordentligt efter användning.

Instruktion för användning

För optimalt resultat, blanda bas och härdare enligt föreskrifter. Dessa står angivna på etiketter och i det tekniska databladet.

För att minska inblandning av bubblor vid under mixning, börja mixa långsamt i mönster av en 8.
Till att börja med kommer blandningen se grumlig ut men kommer att klarna ju mer du mixar. Klarheten är ett tecken på att blandningen är homogen.
Kom ihåg att skrapa ordentlig på väggar och i botten på kärlet så att du blandar samman allt material.
Mixa i ca 3 minuter.

För ett optimalt resultat med gjutepoxi rekommenderas det att göra en ”dubbel-mix”. Efter du har mixat klart, häller du över allt i ett nytt kärl. Se till att skrapa väggar och botten ordentligt. Mixa nu samman allt igen under 1 – 2 minuter.  Detta förhindrar att det uppstår små optiska defekter som krusningar i den slutliga gjutningen.

 

Produkt Data
Kemi / Material Gjutepoxi
Varumärke Sicomin
Färg Transparent
Densitet 1,10 g/cm³
Draghållfasthet Ingen data MPa
Böjhållfasthet Ingen data Mpa
Tg onset Se TDS

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR Green CreaCast


Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de
används igen.

SD CreaCast 20/40Fara

Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och
vatten. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALeller läkare. Samla upp spill.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR Green CreaCast (engelska)
Säkerhetsdatablad SR Green CreaCast (svenska)
Säkerhetsdatablad SD CreaCast 20 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD CreaCast 20 (svenska)
Säkerhetsdatablad SD CreaCast 40 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD CreaCast 40 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)