SR GreenPoxy 33 Laminering

GreenPoxy 33 Laminering är en biobaserad mediumviskös epoxi. Den har ca 35% växtbaserat innehåll som ger ett lägre miljöavtryck utan att ge avkall på mekaniska egenskaper.
Sicomin GreenPoxy är världsledande inom biobaserade epoxihartser.

Denna högpresterande lamineringsepoxi är anpassad för handlaminering av kompositväv som tex glasfiber, kolfiber, aramidfiber och naturfiber. Kombinationen av mekanisk prestanda, snabb utvätning, enkel hantering och biobaserad till ett bra pris gör GreenPoxy 33 till ett populärt val inom motorsport, båtbyggning, modeller och generell kompositlaminering.

Säljs i ett kit med harts + härdare.

Artikelnr: SRGP-33 Kategorier: ,

Greenpoxy 33 är en biobaserad epoxi med medium viskositet, optimerad för handlaminering. Kan användas till alla fibertyper som kolfiber, glasfiber, aramider och naturfiber.
Kombinationen av biobaserad epoxi och naturfiber ger kompositprodukter med signifikant lägre miljöpåverkan.

Våra biobaserade epoxihartser har inte på något sätt sämre mekaniska egenskaper än petrokemiska epoxihartser. Biobaserad epoxi innehåller samma kemikaler som petrokemiska men utvinns istället från växtbaserade källor. En nyckelkomponent i epoxi är epiklorhydrin som framställs genom växtbaserad glycerol istf. petroliumbaserad propylen. Dessutom är det växtbaserade råmaterialet samprodukter eller avfallsprodukter från andra industrier vilket betyder att det inte konkurrerar med matkällor eller ersätter matbaserat jordbruk.

Epoxin innehåller 35% växtbaserat innehåll.

GreenPoxy 33 är en högpresterande biobaserad epoxi för användning med många olika fibertyper som tex glasfiber, kolfiber, aramidfiber såväl som olika naturfiber tex jute och flax.
Dess viskositetsprofil gör den användbar för handlaminering och sammanfogning med eller utan vakuumbagging. För injicering/infusion eller RTM har vi en annan biobaserad epoxi, InfuGreen 810 som har lägre viskositet och härdningsprofil som passar bättre.

Samma mekaniska egenskaper som konventionella petroliumbaserade epoxihartser. Kompatibel med kolfiber, glasfiber, armider och naturfiber.

Miljövänlig epoxi för grönare produkter! Läs mer om GreenPoxy.

Säljs i ett kit med harts + härdare. Härdare är SD 4775.

OBSERVERA!
Härdare SD 4775 är känslig för hög luftfuktighet. Se till att luftfuktigheten är mindre än 70% vid användning. Är du osäker, så använd en hygrometer (mäter luftfuktighet).
Speciellt i slutet på sommaren/början på hösten brukar det vara extra hög luftfuktighet.
Om du inte kan påverka luftfuktigheten så använd istället SR 5550 för laminering. Den tål hög luftfuktighet bättre.

Ytterligare Information för GreenPoxy 33

Användningsområden

Med dess utmärkta mekaniska och bearbetnings egenskaper har GreenPoxy 33 ett stort användningsområde som tex:

 • Sport och rekreations utrustning – skidor, brädor, kanoter, kajaker, pilbågar
 • Motorsport – paneler, vingar, spoilers
 • Marin – skrov, foilers, master
 • Vindkraft – Master, blad, gondoler

GreenPoxy är det perfekta valet i kombination med naturfiber. Tillsammans ger dom utveckling och produktion av mera naturvänliga och hållbara produkter

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med GreenPoxy 33.

Kompatibla Formar
 • Uni-Mould Form system
 • Epoxi Tooling Gelcoat
 • Epoxi gelcoatbaserade formar
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • Aluminium
 • Härdat glas

Kompatibla Pigment

 • Epoxi färgpigment (för mättade färger)
 • Genomskinliga färgpigment

Kompatibla Tillsatser

 • Alla torra tixotroperingsmedel
Bearbetningsinformation
 • Användningsområde
 • Lämpad för både yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • GreenPoxy 33 är i stort sett luktfritt
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
  Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs att laminera i en temperatur mellan 20-25°C
 • Avluftning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd
 • Blandningsförhållande
  Blanda Bas och härdare i viktförhållande 100:27. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand cirka 2 minuter
 • Pot-Life
 • 500g vid 20°C ->23min. Högre temperatur och/eller större batch kan minska tiden signifikant.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Epoxi värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Pigment och tixotroperingsmedel
 • Ett brett urval av pigment och tixotroperingsmedel kan blandas i för att ändra utseende och karaktär.
Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSicomin
FärgKlar
Biobaserat kol35%
Viskositet3240mPa.s
Egenskaper härdat laminat
Hårdhet87 (Hård)Shore D
FlexibilitetHård / Styv
Max Användnings Temp90°C
Böjhållfasthet127MPa
ElasticitetsModul (böj)3,2GPa
Kompressionsstyrka107MPa
Brottstöjning5.8%
Tg Onset (DMA)90°C
Härdningstider
Initial härdning13,5timmar
Pot Life20min
Gel tid4,5timmar
Uthärdat14dagar

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR GreenPoxy 33Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare.

SD 4775Fara

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftig för vattenlevande organismer
med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögon och ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:
Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-
linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR Greenpoxy 33 (engelska)
Säkerhetsdatablad SR Greenpoxy 33(svenska)
Säkerhetsdatablad SD 4775 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD 4775 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)