40%

SR TopClear 1054 Ytfinish

OBSERVERA: Kort Datum

SR TopClear 1054 Ytfinish ger en högblank skyddande UV-resistent yta till trä, metall, sten, marmor och alla typer av kompositer som kolfiber och glasfiber.

 • Skyddar din mast, bom eller andra trä och kolfiberdetaljer på din båt
 • Lägg på ett extra skydd på din bänkskiva, marmorbord, river-table för skydd mot repor och UV-strålning

Kan sprutas/sprayas eller läggas på med pensel.

Säljs i ett kit (harts + härdare).

Artikelnr: SR-TPCLR Kategorier: , Etikett:

SR TopClear 1054 Ytfinish är en kombinerad epoxi/polyuretan blandning som ger en högblank klar skyddande UV-resistent yta till trä, metall, sten, marmor och alla typer av kompositer som kolfiber och glasfiber.

Har du bord eller bänkskivor som gjutits i epoxi är denna perfekt som ett skyddande lager mot repor och UV-ljus.

Den kan både sprutas/sprayas alternativt penslas. Vid sprutning används vår ABU Förtunning.
Men vi rekommenderar även förtunning vid pensling.

Användning av SR TopClear 1054 Ytfinish

Preparering av ytor

Ytan skall vara torr och ren. Sanda med 120 korn så att TopClear får något att fästa i. Se till att det inte finns damm eller någon annat som kan påverka vidhäftningen, som tex vax, olja, fett eller liknande.

Applicering

Temperatur vid applicering skall ej understiga 15°C.
Vänd om hartset ordentlig ett par gånger i flaskan/dunken innan blandning med härdare.
Förbered rätt mängd för applikationen.

Förtunning

Thinner: ABU Förtunning
För sprutning: Förtunna från 15% till 30% direkt efter blandning av harts och härdare. Använd ett munstycke på 1,5mm – 2mm.

Säkerhet

SR TopClear 1054 Ytfinish är en kombination av epoxi/polyuretan. Att spruta denna kräver många försiktighetsåtgärder.
Använd handskar, skyddsmask (gärna syresatt), overall. Se till att lokalen har väl fungerande ventilation. Sprutbås är att föredra.
Läs igenom säkerhetsdatabladet innan användning.

Lagring

Efter blandning, förslut locket väl. Då varar produkten längre.
Lagra produkten i en temperatur mellan 5°C och 25°C.
Hållbarhetstiden är 12 månader i original försluten förpackning. Det betyder inte att produkten inte går att använda efter den tiden utan det är tiden vi garanterar TDS’n.

Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • SR TopClear 1054 är i stort sett luktfritt
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
  Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs att laminera i en temperatur mellan 20-25°C och en luftfuktighet < 70%.
 • Avluftning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd
 • Blandningsförhållande
  Blanda Bas och härdare i viktförhållande 100:66. Använd digitalvåg. Alternativt blanda bas och härdare i volymförhållande 100:62.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand cirka 2 minuter
 • Gel-tid
 • Ca 80 min. Används inom denna tid.
 • Sandningsbar
 • 3½ timme.
Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSicomin
FärgKlar
Gelning80Minuter
UV StabilitetUV resistent
Viskositet2100mPa.s
Lagringstid12månader

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR TopClear 1054

Fara

Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik att inandas
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

SD TopClear 1533

Fara

FARA Irriterar huden. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk
reaktion. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID
HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem
innan de används igen.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR TopClear 1054 (engelska)
Säkerhetsdatablad SR TopClear 1054 (svenska)
Säkerhetsdatablad SD TopClear 1533 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD TopClear 1533 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)