SurfClear Evo Epoxi Ytfinish

SurfClear Evo Epoxi Ytfinish är en biobaserad epoxi med extra hög klarhet som utvecklats för krävande visuella applikationer, inklusive kolfiberdrapering (skinning), brädtillverkning och träbehandling. Den är mycket UV-beständigt och är avsedd för användning framförallt på omålade laminat och framhäver väv som kolfiber eller naturfibrer, inlagd grafik eller trädetaljer.

Säljs i ett kit (bas + härdare) med val av snabb (FAST) eller långsam (SLOW) härdare.

Artikelnr: SR-SCE Kategorier: ,

SurfClear Evo Epoxi Ytfinish är en biobaserad högpresterande, mycket klar epoxi utvecklad för krävande visuella applikationer såsom kolfiberdrapering, brädtillverkning och träfinish. Den är tänkt för omålade laminat där man vill framhäva väv som kolfiber eller naturliga fiber, inläggningar eller vackra trädetaljer.

Våra biobaserade epoxihartser har inte på något sätt sämre mekaniska egenskaper än petrokemiska epoxihartser. Biobaserad epoxi innehåller samma kemikaler som petrokemiska men utvinns istället från växtbaserade källor. En nyckelkomponent i epoxi är epiklorhydrin som framställs genom växtbaserad glycerol istf. petroliumbaserad propylen. Dessutom är det växtbaserade råmaterialet samprodukter eller avfallsprodukter från andra industrier vilket betyder att det inte konkurrerar med matkällor eller ersätter matbaserat jordbruk.

Epoxin innehåller 40% växtbaserat innehåll. Miljövänlig epoxi för grönare produkter! Läs mer om GreenPoxy.

För att försäkra sig om en perfekt ytfinish, använder SurfClear Evo en speciell teknologi för vätning av fiber och utsläpp av luftbubblor. Den snabba härdningen möjliggör att flera lager kan byggas på inom kort tid, vilket snabbar upp hela lager-på-lager processen.

Denna epoxi härdar till en hård, varaktig UV resistent finish som kan poleras till en hög glans eller slipas och eventuellt övermålas med en lämplig klarlack (för ytterligare UV-skydd). Epoxihartsen som härdad har utmärkta mekaniska egenskaper vilket gör den lämplig för laminering eller behandling av utrustning inom sport eller fritid.

Den distinkta lila färgen kommer från det avancerade UV skyddsmedlet som används i hartsen. När den väl mixas med härdaren blir färgen klar och när den används såsom avsett i ett tunt lager kan man knappt skönja tonen längre. Istället förstärks effekten av fiber (tex kolfiber) och inläggnngar. Väl härdad skall epoxin slipas (gärna våtslipas) och sedan poleras för att uppnå en skimrande hög glans.

SNABB och LÅNGSAM Härdare
I detta lamineringskit kan du välja på två olika härdare, SD EVO SLOW som har en pot-life på ca 70min och SD EVO FAST som har en pot-life på ca 8min.

Typiska Användningsområden för SurfClear Evo Epoxi Ytfinish

SurfClear Evo Epoxi Ytfinish kan på grund av sin högpresterande och imponerande visuella klarhet användas till en mängd olika saker, tex:

 • Sport och rekreations utrusting – som skidor, brädor och båtdäck
 • Ytbelägga material – träinläggningar, grafik/logos, instrument, trämöbler och trädetaljer
 • Brädtillverkning – brädor till vattensport och andra brädor
 • Drapering – av kolfiber, naturfiber men även andra väver

Ytterligare Information

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med SurfClear Evo Epoxi Ytfinish.

 • Kompatibla Formar
 • Epoxi, Polyester & Vinylester formsystem
 • EPS & PU skum
 • Kolfiber och glasfiber
 • Naturliga fiber och material – tex flax, jute, denim, bomull etc.
 • Trä

 • Kompatibla Pigment
 • Epoxi färgpigment (för mättade färger)
 • Genomskinliga färgpigment 

 • Kompatibla Fillers
 • Alla torra tixotroperingsmedel
 • Metallpulver
 • Fotoluminescerande (lyser i mörkret) pulver
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)

 • Undvik solljus
 • För bästa UV-skydd lämna laminat eller ytbeläggningar för efterhärdning under 7 dagar vid 18°C.

 • Odör
 • SurClear Evo är i stort sett luktfritt

 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning

 • Omgivningsförhållanden
 • Arbeta i en ren lokal mellan 18 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat laminera i en temperatur mellan 20-25°C. Se till att temperaturen är konstant under lamineringen och undvik hög fuktighet.

 • Avgasning/avluftning
 • Behövs ej. Bara mixa och använd

 • Blandningsförhållande
 • Bas och härdare blandas i förhållande 100:41 (FAST) eller 100:38 (SLOW), använd digitalvåg. Eller 2:1 volym. 

 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand cirka 1 minut

 • Pot-Life (150g @ 20°C)
 • Ca 8 minuter (FAST), 70 minuter (SLOW). Använd epoxin på ditt föremål innan denna tid
 • Exoterm (Överhettning)
 • Epoxi värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Max tjocklek
 • Max tjocklek per lager är 1mm
 • Tid mellan lager
 • För FAST ca 2 timmar och 51 minuter vid 20°C. För SLOW ca 9h.
 • Härdning
 • Härdning för FAST tar mellan 8-9 timmar tills den är klibbfri. Full härdning i 20-25° tar ca 24 timmar.
 • Härdning för SLOW tar ca 28 timmar.
 • Pigment och tixotroperingsmedel
 • Ett brett urval av pigment och tixotroperingsmedel (inklusive metallpulver) kan blandas i för att ändra utseende och karaktär.
Laminera över andra material

På samma sätt som SurfClear Evo kan användas för att appliceras som ett högglansigt slittåligt ”skikt” över kolfiber så kan det också användas för att applicera ett varaktigt högglansigt lager på nästan alla väv och material. Även möbler, interiörer och musikinstrument kan ytbehandlas.

Behandla trä

SurfClear Evo har utomordentliga egenskaper när det kommer till att bevara, skydda, förstärka och förbättra träytor. Vid applicering av träytor som tex båtdäck och trämöbler bildar epoxin ett hårt skyddande lager. Detta slipas sedan försiktigt för att sedan poleras till en djup glansig finish.

 

Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSiSicomin
FärgKlar
Gelning2:50, 9:20timmar
UV StabilitetMycket God
Viskositet1020/2000mPa.s
Pot Life (Normalt)8, 70minuter
Härdad Egenskaper
Hårdhet70 (Hård)Shore D
FlexibilitetHård / Styv
Max Tillverknings Temp80°C
Draghållfasthet68MPa
ElasticitetsModul (drag)3,4GPa
Kompressionsstyrka103, 99MPa
Brottstöjning6,5,7,2%
Tg Onset (DMA)80°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR SurfClear EVOFara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

SD EVO


Fara

Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för
vattenlevande organismer. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR SurfClear EVO (engelska)
Säkerhetsdatablad SR SurfClear EVO (svenska)
Säkerhetsdatablad SD EVO Fast (engelska)
Säkerhetsdatablad SD EVO Fast (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)