SurfClear BLACK Svart Grundepoxi

SurfClear BLACK Svart Grundepoxi är en svart epoxi primer för drapering (skinning) av delar med kolfiberväv. Grundepoxin binder kolfiberväven till den del som ska draperas samtidigt som delen får en rejält svart bakgrund som förhindrar att originalfärgen lyser igenom kolfiberväven
Rekommenderas för användning med SurfClear EVO Epoxi Ytfinish.

Säljs i ett kit (bas + härdare). Finns i 500g eller 1kg kit.

Artikelnr: SC-B Kategorier: ,

SurfClear BLACK Svart Grundepoxi är en ultrasvart epoxi grundprimer för användning vid drapering (skinning) av delar med kolfiberväv. Syftet med primern är att binda kolfiberväven till den del som ska draperas och samtidigt erhålla en svart bakgrund för kolfiberväven utan färgen på delen lyser igenom.

Den svarta grundepoxin är framtagen specifikt för användning med vår SurfClear EVO Epoxi Ytfinish. De två härdplasterna arbetar tillsammans för att foga samman kolfiberväven och delen som skall draperas och sedan skapa en varaktig, UV stabil och polerbar glansig ytfinish.

På samma sätt som SurfClear EVO Epoxi Ytfinish, har den svarta grundepoxin samma snabba härdningstider och når ’klibbstadiet’ på ett par timmar. När den nått ’klibbstadiet’ är den fast men fortfarande klibbig vilket är precis då som kolfiberväven ska appliceras. Grundepoxin skall sedan härda ytterligare innan flera lager av SurfClear EVO Epoxi Ytfinish läggs ovanpå.

Ytterligare Information om SurfClear BLACK Svart Grundepoxi

Kompatibla Material

Det är viktigt att påpeka att vissa plastmaterial såsom polypropylen, polyetylen, HDPE och liknande kan vara väldigt svåra att få fäste på. Delar som är gjorda av liknande plastmaterial behöver prepareras med en primer som är kapabel att fästa på dessa plasttyper. Om du är osäker, testa på en liten area först.

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med SurfClear.

 • Kompatibla Formar
 • Epoxi, Polyester & Vinylester formsystem
 • EPS & PU skum
 • Kolfiber och glasfiber
 • Naturliga fiber och material – tex flax, jute, denim, bomull etc.
 • Trä
 • Kompatibla Fillers
 • Alla torra tixotroperingsmedel
 • Metallpulver
 • Fotoluminescerande (lyser i mörkret) pulver
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • SurfClear är i stort sett luktfritt
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat laminera i en temperatur mellan 20-25°C
 • Avgasning/avluftning
 • Behövs ej. Bara mixa och använd
 • Blandningsförhållande
 • Bas och härdare blandas i förhållande 3:1. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand cirka 1 minut
 • Pot-Life
 • 15 minuter. Använd epoxin på ditt föremål innan denna tid
 • Exoterm (Överhettning)
 • Epoxi värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Max tjocklek
 • Max tjocklek per lager är 1mm
 • Tid mellan lager
 • 1 timme och 40 minuter vid 20°C
 • Gelning
 • Gelning tar ca 3h timmar och 40 minuter tills den är klibbfri. Full härdning i 20-25° tar ca 24 timmar.
 • Pigment och tixotroperingsmedel
 • Ett brett urval av pigment och tixotroperingsmedel (inklusive metallpulver) kan blandas i för att ändra utseende och karaktär.
Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSicomin
FärgSvart
Gelning24timmar
UV StabilitetMycket God
Viskositet856mPa.s
Pot Life (Normal)33minuter
Härdad Egenskaper
Hårdhet70 (Hård)Shore D
FlexibilitetHård / Styv
Max Tillverknings Temp69°C
Draghållfasthet70.3 – 75.9MPa
ElasticitetsModul3670 – 3700GPa
Kompressionsstyrka398 – 444MPa
Brottstöjning1.9 – 4.7%
Tg Onset (DMA)64.4 – 84.2°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR SurfClear EVO BLACKFara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

SD EVO


Fara

Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för
vattenlevande organismer. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR SurfClear EVO BLACK (engelska)
Säkerhetsdatablad SR SurfClear EVO BLACK (svenska)
Säkerhetsdatablad SD EVO Fast (engelska)
Säkerhetsdatablad SD EVO Fast (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)