Treecell

Treecell är ett fyllnadsmedel av mikrofiber från cellulosa som framförallt används till träepoxi som vår SR 5550. Perfekt för hålkälsfogar och sammanfogning av trä.

Vitt och fluffigt.

Artikelnr: TC Kategori:

Treecell är mikrofibrer av cellulosa. Den används framförallt som tillsats inom träkonstruktion tillsammans med vår epoxi SR 5550 för att skapa en tixotropisk (förtjockande) effekt. Perfekt för hålkälsfogar och limning av trä. Iblandning av Silicell ger ett träspackel som är enkelt att slipa.

Användningsområden för Treecell

Konstruktionslimning

Applicera med en spatel eller pensel.
Epoxin kan ges en tillsats Treecell aldrig mer än 9g per 100g epoxi för att öka viskositeten och fylla upp eventuella defekter.

Radie eller hålkälsfog

För att skapa hålkälsfogar med Treecell använd följande mix:

SR 5550 / SD 5505 Treecell Silicell
1 volymdel + 0,5 volymdelar + 0,2 – 0,5 volymdelar

Radie och hålkälsfogar tillåter konstruktion av olika paneler. Den kan förstärkas med tex en biaxiell väv, om det är mycket last.

  • För en hålkälsfog med hög densitet, addera Treecell till epoxin
  • För en hålkälsfog med lägre densitet, addera en mix av Trecell + Silicell till epoxin.

Tillsatser tillsätts adderas alltid efter blandning av bas + härdare.

Säkerhet

Den här produktern utgörs av partiklar som är otroligt små och lätta. Dessa blir luftburna i samma sekund som materialet skopas, flyttas eller mixas. Bär alltid skyddshandskar och skyddsmask vid hantering av denna produkt.

Produkt Data
Färg Vitt
Form Pulverform
Tillverkare Sicomin
Kompatibilitet
Kompatibel med Epoxi Ja
Kompatibel med Polyester Ja
Kompatibel med Vinylester Ja

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsdatablad (svenska)