25%

UC1 Uni-Mould Coupling Coat

Högkvalitativ vinylester för laminering. Uni-Mould Coupling Coat ger utmärkta mekaniska egenskaper efter härdning som tex minimal krympning, hög användningstemperatur och är motståndskraftig mot kemikalier. Den kan användas för sig själv eller som kopplingsskikt i Uni-Mould Form System.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare. MEKP kan f.n inte beställas i butiken.

Uni-Mould Coupling Coat är en del i Uni-Mould Form System. Kopplingsskiktet bör användas tillsammans med Uni-Mould Tooling Gelcoat och Uni-Mould Tooling Resin. Systemet används för att skapa robusta och polerbara formar i alla storlekar med minimal krympning och kan användas för nästan all typ av komposittillverkning.

Uni-Mould Coupling Coat är en vinylester för laminering.

För mer information om Uni-Mould Form System, läs Uni-Mould Introduction and Application Guide (engelska).

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid), beställs separat.

Föreslagna Inköpsmängder

Använd tabellen nedan som stöd för inköp av rätt mängder av härdplast och glasfiber för en given storlek på formen.

Uni-Mould Härdplast Glasfibermatta
Tabellen är INTE en exakt guide till proportionerna mellan materialen utan är upprundade till närmsta inköpsstorlek.
Form Area Tooling Gelcoat Coupling Coat Tooling Resin 100g 450g
0.6m² 1kg 1kg 5kg 2m² 2kg
3.5m² 5kg 5kg 25kg 7m² 7kg
13m² 10kg 25kg 100kg 26m² 25kg

Ytterligare Information

Applicering av UC1 Uni-Mould Coupling Coat

Kopplingsskiktet är designat för att eliminera genomtryck av kompositväven och luftbubblor under gelcoaten. Detta försäkras genom att gelcoaten är förstärkt med ett kopplingsskit och glasfibermatta innan kompositväven läggs på.

Kopplingsskiktet katalyseras med vanlig MEKP (inte inkluderat) 1,5-2%. Applicera ett lager över ytan på formen och sedan 2 lager 100g glasfibermatta.Vi rekommenderar inte användning av mer än 2 lager av 100g glasfibermatta.

Vät ut mattan ordentligt med kopplingsskiktet och försäkra dig om att alla luftbubblor drivs ut. Försäkra dig om att mattan följer alla konturer på formen, speciellt vid alla hörn.

Uni-Mould Coupling Coat appliceras på härdad Uni-Mould Tooling Gelcoat och sedan förstärks med Uni-Mould Tooling Resin enligt instruktionerna

Användning av OOA (Out-Of-Autoclave) pre-preg material avråds då temperaturerna är på gränsen vad Uni-Mould klarar av. Det är då bättre att använda EG160/EMP 160 konstruktionssystem.

Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för professionella och för hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • Uni-Mould ToolingGelcoat har en stark odör av styren
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs en temperatur mellan 20-25°C
 • Avgasning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Applicering
 • Appliceras med pensel. Applicera over ytan på formen med 2 lager 100g glasfibermatta.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 1,5-2%. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2 minuter.
 • Pot-Life
 • Vid 25° är pot-life ungefär 15-20min. Används inom denna tid.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Harts värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Härdtid/Avformning
 • Du kan lägga på Uni-Mould Tooling Resin så snart kopplingsskiktet har börja gella. Normalt tar dett 1,5-3 timmar beroende på temperatur och andel MEKP.
 • Max Användningstemperatur
 • Efter härdning och och påföljande efterhärdning, 90°C.
 • Hållbarhet
 • 3 månader
Produkt Data
Kemi / Material Vinylester
Färg Beige
Initial härdtid 2 timmar
Viskositet 800 mPa.s
Pot Life (Normal) 17 minuter
Egenskaper, härdad
Hårdhet 80 (Hård) Shore D
Max Användnings Temp 90 °C
ElasticitetsModul (böj) 8,3 GPa
Draghållfasthet 120 MPa
Brottstöjning 3,0-4,0 %

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

UC1 Uni-Mould Coupling CoatFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga
effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning.
Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)